HEALING

Alle som driver med tromme-energi, driver også med healing, på en eller annnen måte. Tromma i seg selv healer. Men healing kan komme i mange former, ikke bare som ren energi.

Mitt hovedmål er at "pasienten" skal bli istand til å "heale" seg selv. Og for å få til det må man kanskje ta et dypdykk inn i de opprinnelige årsakene til problemene man har. Det er sjelden det er noen "quick-fix" løsning på dette, og ofte må en kombinasjon av flere metoder til.


-Informasjon. Dette er kanskje det viktigste, men samtidig det mest oversette punktet.
-Finne årsakene til problemene. Via åndereiser, samtale, dyrekort osv.
-Gjøre noe med dem, få startet healingprosessen.
-Påfyll av energi, via f.eks. trommehealing, åndereiser m.m.
-Lære seg grunnleggende øvelser innen pust, jording, bakkekontakt osv.
-Sørge for at man ikke fortsetter i samme spor som før, men at det faktisk er en forandring på gang. Alle forandringer begynner med et steg, så man må ta det første steget...


Husk - går du på medisiner, så skal du ikke slutte å ta dem selv om du oppsøker en som driver med healing, tromming osv. En slik person er aldri en erstatning for helsevesenet, se heller på det som et supplement.

Jeg stiller heller ingen diagnoser, og kan heller aldri garantere effekt i ethvert tilfelle. Dette er slike ting som er greit å vite på forhånd, slik at man ikke får urealistiske forhåpninger.

For de som trenger healing, enten det dreier seg om fjern-healing, energi-healing, eller rådgivning og praktiske Qigong-øvelser, bare ta kontakt, så skal jeg gjøre så godt jeg kan.
Fotos: Arve Herman Tangen