Click here to add text.

HUSRENS/FJERNE NEGATIVE ENERGIER

Hver gang man flytter til et nytt sted, burde man egentlig fått utført en "husrens", for å få fjernet gamle restenergier fra stedet og gjøre huset til "sitt". Gamle hus har som regel mye energier, men også nyere hus kan ha dette. Iblant kan også åndelige energier angripe folk og i verste fall skape store problemer.

Symptomer man ser på steder det er bedt om å få utført husrens:

-Det er tung/dårlig energi i hele huset, eller i enkelte rom.
-Enkelte steder er konstant kalde, eller det kan være kuldeenergier som forflytter seg rundt i rommene.
-Man plages med fysiske og psykiske symptomer, hodepine, fryser, er kvalm, sliten, store følelsesmessige forandringer  osv. Noen steder er de fysiske effektene størst, andre steder de pyskiske.
-Man opplever uforklarlige fenomener, lyder, føler seg "overvåket", ser apparisjoner osv.
-Dyr i huset kan begynne og oppføre seg unformalt.
-Gjester og besøkende forteller om lignende "rare" opplevelser som det husets eiere gjør.

En sjelden gang i mellom kan man også oppleve at folk blir direkte angrepet av "åndelige energier". Heldigvis skjer dette sjelden, men jeg har opplevd det ved noen anledninger. Det kan arte seg ved at de blir angrepet fysisk (kløpet, kjenner at noen "blåser" dem i øret, kjenner energi som trenger inn i dem, opplever "slag", "knuffing" osv fra energien. Andre ganger kan det arte seg mer psykisk ved at man "mister" seg selv, og forandrer personlighet, blir veldig oppfarende, sint, aggressiv, vil jage ut andre i familien, fryder seg når de går osv. Så plutselig blir man "seg selv" igjen og skjønner ingenting av hva som har skjedd og hvorfor man har oppført seg som man gjorde.

Dette kan være ganske heftige saker, og jeg råder INGEN til å gå løs på slike saker alene, med mindre man vet hva man driver med. Det er en stor risiko som ligger i det, og i verste fall kan "renseren" selv bli angrepet.

LES MER PÅ SIDE 2