VELKOMMEN INN

Vi opplever i dag en sterk økende interesse for det åndelige og kanskje kan jeg være til hjelp i din søken, eller for de som trenger en form for hjelp. Man trenger ikke å "tro", men vær åpen for å oppleve nye ting...

Etter episoder med alvorlig sykdom og død i min nære familie, så kom det ei "sjamantromme" til meg, og etter det så "tok det av" åndelig sett. Jeg jobber med det man kaller "sjamanistiske teknikker", kontakt med naturen, og har også mangeårig erfaring fra kampkunster og kinesiske Qigong-teknikker.

Jeg vil dog avmystifisere disse tingene litt, de er ikke noe mer "overnaturlig" enn noe annet. Det handler bare om å lære seg selv å slappe av, fjerne stress/press og komme i kontakt med seg selv. Alt henger sammen, og 1 ting influerer andre ting. Det mange sliter med i dag er mangel på bakkekontakt, lite kontroll på egen pust, lite energi, alltid sliten/trøtt osv., men det går an å ordne opp i dette med relativt enkle teknikker.  Mine andre "spesialiteter" vil jeg vil si går på å rense opp i  "tunge/negative energier"  på steder (gjerne fra dem man kaller hjemsøkte hus), indre "reiser"/visjoner, trommereiser og trommehealinger i magisk natur, Qigong m.m..

Jeg ser også at innen det alternative miljøet er det en stor mangel på kunnskap mht. dette med "jording og bakkekontakt". Det er lett å "ta av" når man kommer i kontakt med sterke energier, og da glemmer man fort de hverdagslige ting, man glemmer å puste riktig og man glemmer å holde beina godt plantet i bakken. Jeg kan hjelpe til med å ordne opp i slikt, for de som trenger det.

Og til slutt....Man skal ære og respektere naturen og de som bor der, synlige eller ei.

THE SPIRIT WALKER PÅ FACEBOOK